Medische keuring (medical) drone operators

Medische Keuring Drone Operator

Om een drone te mogen besturen is een LAPL vliegmedische keuring verplicht, voorafgaand aan de aanvraag voor uw Flight Crew Licence. Het doel van uw vliegmedische keuring is vast te stellen of uw gezondheidstoestand een risico oplevert voor de veiligheid. Het is dus een veiligheidskeuring, waarbij op Europees niveau medische eisen zijn opgesteld, die wettelijk zijn vastgelegd.

De geldigheidsduur van een LAPL medical is als volgt:

Tot 30 jaar: 60 maanden

30 - 40 jaar: 60 maanden

40 - 50 jaar: 24 maanden

> 50 jaar: 24 maanden

Sky Medical Center Eindhoven Airport verricht alle vliegmedische keuringen. Uw vliegmedische keuring kan op korte termijn ingepland worden. U kunt via de website, per mail of telefonisch een afspraak plannen.

Relevante informatie over het besluit per 1 juli 2015:

Personen die door de operator zijn belast met de uitvoering van de vlucht met een op afstand bestuurd luchtvaartuig, moeten beschikken over een geldig bewijs van bevoegdheid, een zogenaamd Flight Crew Licence. Voornoemde documenten zijn verplicht voor elke internationale vlucht met een RPA. Dit betekent dat bestuurders van zowel in Nederland geregistreerde RPA’s waarmee (tevens) over buitenlands grondgebied wordt gevlogen als in het buitenland geregistreerde RPA’s waarmee boven Nederland wordt gevlogen moeten beschikken over een door de autoriteiten waar de RPA is geregistreerd afgegeven bewijs van bevoegdheid, dat ten behoeve van deze RPA’s een door deze autoriteiten een bewijs van luchtwaardigheid moet zijn afgegeven en dat de operator van deze vluchten moet beschikken over een RPAS operator certificate (ROC).